Loading color scheme

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka

 

          Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928. Choć jako nazwa pojawia się już wcześniej w motu proprio Piusa X z roku 1903. Ten sam papież określił charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne. Jednak formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI przedstawiając główne założenia stowarzyszenia w encyklice ,,Ubi arcano'' w roku 1922. Ten sam papież w encyklice ,,Divini Redemptoris'' wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła. Od tego czasu Akcja Katolicka rozwijała się jako stowarzyszenie katolików świeckich w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.

 LOGO

akcja.jpg - 3.30 Kb

 

              Akcja Katolicka jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Celem jest dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Tym celem jest również stworzenie nowego sposobu myślenia dojrzałego.

 

 KIERUNKI AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE:

1.Kształtowanie chrześcijańskiego sumienia.

2.Troska o rodzinę i wychowanie.

3.Odnowa moralna społeczeństwa.

4.Troska o szerzenie miłosierdzia chrześcijańskiego.

5.Zaangażowanie w życie społeczne i polityczne.

6.Prowadzenie działalności gospodarczej.

7.Pojęcie działań w sferze kultury.

8.Pozyskanie środków masowego przekazu dla dzieła ewangelizacji.

 

               W dniu 23 czerwca 1995 r. dekretem Bpa Rzeszowskiego powołany został Tymczasowy Zarząd Diecezjalny Akcji Katolickiej, przyjmując za motto swojego działania hasło Odnowić wszystko w Chrystusie. 28 marca 1998 roku Ksiądz Biskup Ordynariusz mianował 75 osób na prezesów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. W czasie uroczystej Mszy świętej powołana została Rada Diecezjalnego Instytutu AK. Tworzą ją prezesi Parafialnych Oddziałów oraz 10 osób z nominacji. Jej pierwsze Walne Zebranie odbyło się w tym samym dniu. Zarekomendowało ono Ks. Biskupowi trzech kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Diecezjalnego AK. Wybrano także członków Zarządu oraz skład Komisji Rewizyjnej. Delegatami do Krajowej Rady Akcji Katolickiej zostali wybrani Pani Halina Szydełko oraz Pan Jeremi Kalkowski. W dniu 7 kwietnia 1998 roku Ks. Biskup mianował prezesem Zarządu Diecezjalnego Pana Waldemara Furmanka. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu wybrano zastępców przewodniczącego, którymi zostali Pani Janina Świstak z par. św. Stanisława w Jaśle oraz Pan Marcin Pasieka z par. NSPJ w Rzeszowie. Sekretarzem Zarządu została Pani Danuta Kusz z par. MB Królowej Polski w Błędowej Tyczyńskiej, skarbnikiem Pan Józef Wicher z par. NSPJ w Rzeszowie.

Z woli Księdza Biskupa asystentami Kościelnymi AK zostali: ks. kan. Stanisław Potera i ks. Krzysztof Gołąbek.

 

Powołano także sekretariat Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Mieści się on przy par. św. Michała Archanioła w Rzeszowie.

 

 

Skład Zarządu
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
Diecezji Rzeszowskiej
na lata 2010- 2014

 1. Artur Stojałowski - Prezes Zarządu - parafia Katedralna NSPJ - Rzeszów 
 2. Janina Świstak - Wiceprezes - parafia św. Stanisława Bpa - Jasło
 3. Maria Hatylak - Wiceprezes - parafia św. Michała Archanioła - Rzeszów 
 4. Elżbieta Głodek - Sekretarz - parafia św. Michała Archanioła - Rzeszów
 5. Andrzej Rylski - Skarbnik - parafia Katedralna NSPJ - Rzeszów
 6. Halina Szydełko - Członek - parafia św. Judy Tadeusza - Rzeszów
 7. Janina Błażej - Członek - parafia Opatrzności Bożej - Rzeszów
 8. Małgorzata Jaworska - Członek - parafia Miłosierdzia Bożego - Palikówka 
 9. Jan Furtek - Członek - parafia Wniebowzięcia NMP - Krasne
 10. Bogusław Cieśla - Członek - parafia św. Wojciecha - Trzebownisko

 

Kontakt

 

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Drukuj
35-303 Rzeszów, ul. św. Michała Archanioła 3 

 

 

 

 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii 

pw. Chrystusa Króla w Jaśle

Drukuj  

 

          Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii pw. Chrystusa Króla  w Jaśle został powołany 14 lat temu przez ks. proboszcza Mariana Gwizdaka . 

 • Członkowie biorą czynny udział:
 •  - w pracach Rady Parafialnej,
 •  - w przygotowaniu uroczystości kościelnych,
 •  - w pielgrzymkach,
 •  - w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i adoracji

Członkowie POAK pogłębiają swoje życie religijne poprzez czytanie i rozaważanie Pisma Świętego oraz poprzez modlitwę wspólnotową i osobistą.

Prezesem oddziału AK jest pani Dorota Pietruszka.

Asystentem parafialnym jest  ks. Marek Szteliga.

Asystentem dekanalnym, dekanatu Jasło-Wschód jest ks. proboszcz Grzegorz Bokota.

Pozostali członkowie:

1. Krystyna Sikora

2. Elżbieta Bażela

3. Teresa Szpak

4. Alina Konieczny

5. Janina Gaborska

6. Marian Gaborski

7. Stanisław Stręk

8. Maria Dachowska

9. Teresa Kowalczyk

10. Małgorzata Skrzyszowska-Bosak

11. Dorota Pietruszka

12. Ewelina Setlak

13. Irena Matysik

14. Sylwia Chudy

15. Monika Pabisz

16. Mariusz Pabisz

17. Agnieszka Bieńko

18. Sylwester Bieńko

 

 

WYDARZENIA...

 

Zaproszenie

            Zapraszam członków Akcji Katolickiej dekanatu Jasło- Wschód,

na spotkanie dekanalne, które odbędzie się 10 marca 2013r. (niedziela) o godz. 15.00

 w Kościele Filialnym pw. Chrystusa Króla w Jaśle, ul. Dolna 33.

 

Program:

15.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

15.45 – katecheza

16.15 – herbatka i wolne wnioski

 

                                                                 ks. proboszcz Grzegorz Bokota

                                                      Asystent kościelny AK dekanatu Jasło- Wschód

 

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA CZŁONKÓW AKCJI KATOLICKIEJ

DEKANATU JASŁO- WSCHÓD 10 MARCA 2013r

 

                  W dniu 10.03.2013r. odbyło się dekanalne spotkanie członków Akcji Katolickiej Jasło Wschód. Spotkanie poprzedziło nabożeństwo Gorzkich Żali w kościele Chrystusa Króla, podczas którego  kazanie  pasyjne wygłosił  ks. Marek  Szteliga. Na roboczą część spotkania zgromadzeni udali się do salki domu parafialnego.

                   Celem spotkania było zapoznanie z nowym asystentem kościelnym Akcji Katolickiej Dekanatu Jasło- Wschód, którym został ks. mgr Grzegorz Bokota proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Jaśle; przedstawienie działalności poszczególnych oddziałów Akcji Katolickiej oraz podjęcie konkretnych zadań w Roku Wiary.

                   Spotkanie rozpoczęła p. Irena Nowak, która przeczytała referat o historii Akcji Katolickiej, czym ma być Akcja Katolicka, jakie zadania mają wypełniać jej członkowie oraz kolejność ich działania tj. obserwacja, ocena w świetle Dekalogu, działanie. Na zakończenie zacytowała słowa bł. Jana Pawła II ,,Odwagi, bądź silny i wielkoduszny! Liczę na Ciebie! Przynoś zaszczyt Chrystusowi, Kościołowi i Papieżowi”.                                                                                     

                   Następnie głos zabierali obecni prezesi oraz członkowie poszczególnych  oddziałów Akcji Katolickiej w dekanacie. Przedstawili konkretne zaangażowanie w swojej parafii np.: Orszak Trzech Króli, adoracja Najświętszego Sakramentu w Wielki Piątek oraz podczas nabożeństw październikowych, udział w corocznej pielgrzymce na Jasną Górę, prowadzenie rozważań Drogi Krzyżowej oraz nabożeństw za Ojczyznę, budowa tzw. Bożego Grobu czy prowadzenie świetlicy dla dzieci.

Wnioski do dalszej pracy dla członków Akcji Katolickiej:

- modlitwa za posłów

- czytanie i wyjaśnianie nauki zawartej w Piśmie Świętym oraz KKK

- organizacja pielgrzymki członków Akcji Katolickiej na Jasną Górę

 

Spotkanie zakończyło się modlitwą, której przewodniczył ks. Asystent.

 

 ak.jpg - 1.17 Mb ak4.jpg - 1.20 Mb ak5.jpg - 1.17 Mb 

11.jpg - 1.19 Mb 

 

15 czerwca 2013 r. odbyła się doroczna Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasnej Górze. Członkowie Akcji Katolickiej z naszej parafii oraz z parafii Farnej i św. Stanisława udali się na tą Pielgrzymkę.

{gallery}akcjakatolicka{/gallery}

 

Spotkanie Formacyjne

26 października 2013r. w parafii pw. św. Stanisława BM odbyło się spotkanie formacyjne członków Akcji Katolickiej z Jasła i okolic.

Diecezjalny Asystent AK ks. Paweł Synoś rozpoczął Koronką do Miłosierdzia Bożego, następnie odbyła się konferencja ks. dra Pawła Pietrusiaka na temat " Wiara światłem. Refleksja wobec encykliki Lumen Fidei.

Po konferencji przedstawiciele Zarządu Diecezjalnego Ak zabrali głos w sprawach bieżących.

 

Nowy Zarząd Oddziału Akcji Katolickiej

W Katedrze podczas Uroczystości Chrystusa Króla (24.11.2013r.) Ks. bp Jan Wątroba mianował nowego Prezesa Akcji Katolickiej  Oddziału naszej parafii, została nim pani Dorota Pietruszka.

"Ufam, że działania podejmowane przez Was przyczynią się do pogłębienia chrześcijańskiej postawy i dobrej współpracy świeckich Katolików z duszpasterzami" - powiedział ks.Biskup podczas wręczania nominacji.

Zastępcą prezesa  - pan Stanisław Stręk

Skarbnik - pani Maria Dachowska

Spotkanie członków Akcji Katolickiej z dwóch dekanatów jasielskich (15.03.2014r.)

{gallery}AkcjaKatolicka2014{/gallery}

Diecezjalna Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Sanktuarium

bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie (13.09.2014r.)

{gallery}zabawa2014{/gallery}

Krucjata Różańcowa Akcji Katolickiej – Jasło 19.10.2014r.
{gallery}AK2014{/gallery}
 
Dekanalne Spotkanie Akcji Katolickiej (14.03.2015r.)
{gallery}AK.14.03.2015{/gallery}