Loading color scheme

Parafialny zespół Caritas

Parafialny zespół Caritas

     Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana 10 października 1990 roku. Działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950. Posiada własną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego i państwowego. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (nr KRS 0000198645) Caritas Polska koordynuje pracę 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas Internationalis i Caritas Europa. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich a także imigrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski.

      Działalność Caritas w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy. Szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Caritas utworzyła profesjonalne placówki opiekuńczo-wychowawcze: Stacje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Samotnej Matki, kuchnie dla ubogich, świetlice dziennego pobytu dla dzieci i osób w podeszłym wieku, itp. Roczna wartość pomocy udzielanej przez Caritas sięga około piećdziesiąt milionów złotych.

    W ciągu swego istnienia, Caritas w Polsce przygotowała i wdrożyła kilka programów ukierunkowanych zarówno na pomoc krajową (organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Kromka Chleba, Program Skrzydła, Okno życia) i zagraniczną (Adopcja na odległość).

    W grudniu 2009 Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski uhonorował organizację Caritas Polska odznaką "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka"

 

LOGO

logo_caritas.gif - 77.08 Kb

 

   Parafialny Zespół Caritas powinien być partnerem, obrońcą pokrzywdzonych, wsłuchując się w ich potrzeby i życzenia, wspierając ich w obronie należnych im praw, szczególnie prawa do świadczeń socjalnych, do pracy, do uczestnictwa w życiu publicznym. Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei.

   Parafialny Zespół Caritas to grupa osób, która pod przewodnictwem księdza proboszcza angażuje się na rzecz ubogich i potrzebujących wsparcia materialnego i duchowego w parafii, do której należy. Do PZC należą członkowie rzeczywiści oraz sympatycy wspierający jej działalność. Członkowie Zespołu spotykają się systematycznie w celu omówienia zadań i kwestii organizacyjnych, związanych z prowadzoną działalnością. Cennym momentem integracyjnym i formacyjnym są comiesięczne spotkania Zespołu.

 Zadaniem Parafialnego Zespołu Caritas jest prowadzenie działalności charytatywnej                    i opiekuńczej w imieniu wspólnoty parafialnej. Członkowie Zespołu powinni dostrzegać problemy,      z jakim borykają ubodzy w parafii i starają się im nieść pomoc doraźną i długoterminową.

  PZC mają za zadanie współpracować z Caritas diecezjalną w dystrybuowaniu pomocy żywnościowej oraz odzieży, sprzętu AGD itp., aktywnie włączać się w charytatywne akcje ogólnopolskie, prowadzone przez Caritas Polska i Caritas diecezjalną: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, prowadzone w adwencie, Jałmużna Wielkopostna i Wakacyjną Akcje Caritas.

    PZC mają za zadanie pomagać w szczególności osobom starszym i samotnym, dzieciom ubogim  i zaniedbanym wychowawczo, matkom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom wielodzietnym, osobom bezrobotnym, bezdomnym, osobom borykającym się z trudnościami materialnymi               i duchowymi, ofiarom wypadków losowych, katastrof naturalnych, konfliktów zbrojnych, emigrantom i uchodźcom.

   PZC mają również za zadanie szerzyć kulturę solidarności i miłości z ubogimi, pełnić rolę formacyjną tzn. uwrażliwiać całą wspólnotę parafialną na problem ubóstwa, jak również dbać o formację religijno – duchową swoich członków organizując rekolekcje i spotkania

Członkowie Parafialnego Oddziału Caritas przy parafii pw. Chrystusa Króla w Jaśle.

Prezes- Halina Juszczyk

Teresa Szpak

Maria Dachowska

Agata Kaleta

Janina Gaborska

Teresa Kowalczyk

 

Członkowie parafialnego Caritas rozprowadzają baranki wielkanocne (2013).

Dochód przeznaczony na cele charytatywne.

{gallery}Caritas{/gallery}

W Niedzielę Miłosierdzia złożono skarbonki wielkopostne na cele charytatywne