Loading color scheme

O Parafii

O Parafii

HISTORIA:

             Parafia pw. Chrystusa Króla w Jaśle - Brzyszczkach została wydzielona z parafii Jasło - Fara. Pierwsza Msza św. połączona z poświęceniem placu pod przyszłą kaplicę miała miejsce 19.10.1986 r. Pierwszy odpust parafialny nowa wspólnota przeżywała 23.11.1986 r.

Dekret utworzenia Rektoratu wydał bp Ignacy Tokarczuk, Ordynariusz Przemyski, w dniu 05.07.1987 r., zaś 25.09.1988 r. ogłoszono Dekret o erygowaniu parafii Chrystusa Króla w Jaśle. Parafia posiada kościół tymczasowy zbudowany w 1987 r. wielką ofiarnością całej społeczności w trudnych czasach, mimo szykan i przeciwności ze strony władz.

17.11.1989 r. nastąpiło poświęcenie nowej plebani.

25.11.1990 r. miała miejsce uroczystość poświęcenia dzwonu.

 

Pierwszym proboszczem był ks. Adam Szymański (1987-1995 r.), zmarł nagle w Krasnem 24.04. 2010 r. w wieku 56 lat.

i komunia wita 1995.jpg - 2.57 Mb

 

 Drugim proboszczem był ks. Marian Gwizdak (1995-1999).

 

i komunia wita 1998.jpg - 2.35 Mb

 

 W dniu 15.12.2001 r.Ks. bp Edward Białogłowski poświęcił tymczasową kaplicę pw. Matki Bożej Królowej Polski.

 

Kaplica została wybudowana za trzeciego proboszcza ks. Jerzego Paradysza (1999-2012).  

 1.jpg - 64.82 Kb

Terytorium parafii Dekretem Biskupa Rzeszowskiego z dniem 16.12.2001 r. zostało powiększone o osiedla: Hankówka, Ulaszowice, Na Kotlinę wraz z przyległymi ulicami oraz sołectwo Gorajowice.

 

 

Na terenie parafii znajdują się:

1. Kościół filialny pw. Chrystusa Króla, odpust w Uroczystość Chrystusa Króla.

2. Kaplica tymczasowa pw. Matki Bożej Królowej Polski, odpust 3 maja.

3. Kaplica Szpitala Specjalistycznego w Jaśle pw. MB Nieustającej Pomocy.

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców - 3000

Terytorium:
Jasło - ulice: Bieszczadzka, Brzyszczki, Cicha, Dobrzańskiego, Dolna, Górska, Hankówka, Jagodowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Krzyżowskiego, Kucharzyka, Kwiatów Polnych, Lipowa, Lwowska (33-185 i 22-84), Mendysa, Na Kotlinę, Pietrusa, Pogodna, Reymonta, Robotnicza, Rzemieślnicza, Skalna, Spacerowa, Sroczyńskiego, Śnieżna, Towarowa, Ulaszowice, Urocza, Widokowa, Witosa (od 68), Zawodzie; Gorajowice; Szpital Specjalistyczny w Jaśle.

      Od kilku lat dojrzewała myśl budowy nowego obiektu sakralnego, gdyż obie kaplice są tymczasowe i nie zapewniają odpowiednich warunków przestrzennych dla powiększającej się wspólnoty parafialnej. Ponadto kościół  powinien być w centrum parafii i jednoczyć wszystkich parafian. Stąd na prośbę Ks. Biskupa w sierpniu 2012 roku podjęto inicjatywę budowy Nowej Świątyni.

 

Czwartym proboszczem został mianowany  1 sierpnia 2012 r. - ks. Grzegorz Bokota.proboszcz.jpg - 113.12 Kb

                         

 

 

 

 

 

Księża pracujący w naszej parafii

 

1. Ks. proboszcz Adam Szymański (1987 - 1995)

2. Ks. proboszcz Marian Gwizdak (1995 - 1999)

3. Ks. proboszcz Jerzy Paradysz (1999 - 2012)   1.  Ks. wikariusz Mieczysław Paśko (2001 - 2003)

                                                                                  2.  Ks. wikariusz Dariusz Tylutki (2003 - 2004)

                                                                              3.  Ks. wikariusz Sebastian Knurek (2004 - 2008)

                                                                                   4. Ks. Marek Szteliga (2006 -2020)

 4. Ks. proboszcz Grzegorz Bokota  (2012-           5. Ks. wikariusz Piotr Ciuba (2008 - 2015)

                                                                                   6. Ks. wikariusz Mirosław Kardaś (2015 - 2016)

                                                                                   7. Ks. wikariusz Krzysztof Kalamaszek (2016 -

                                                                                    8. Ks. Mateusz Sokół (2020 -  

 

Księża i siostry zakonne pochodzące z naszej parafii

1. Ks. Boleslaw Konieczny, rok święceń 1980, archidiecezja przemyska

2. Śp. o. Władysław Dybaś SVD, rok święceń 1988, werbista, misjonarz w Togo (1962-2020)

3. O. Tomasz Trawiński OFMConv., rok święceń 2009, franciszkanin

4. Ks. Mirosław Dziadosz, rok święceń 2012, diecezja rzeszowska

5. Ks. Grzegorz Klich, rok święceń 2016, diecezja Venice, USA

6. S. Lesława Bania CSNI, Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus pod opieką Maryi Wspomożenia Wiernych

7. S. Ezechiela Zofia Suchan CSSMA, michalitka

8. S. Paula Teresa Suchan CSS, Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia

9. S. Renata Juszczyk SSPC, klawerianka

10. S. Nazariusza Leśniak CSSMA, michalitka

11. S. Magdalena Marek CSNI, Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus pod opieką Maryi Wspomożenia Wiernych

12. Śp. s. Józefa Hajduk, dziewica konsekrowana (1935-2013)